Predstavitev podjetja

Home » Predstavitev podjetja
Tab
Tab
Tab
Tab

Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost družbe Dorssen je montaža industrijske opreme, transportnih sistemov in logističnih enot. Ključne specializacije podjetja so montaža transportnih sistemov za transport lahkega blaga in palet, montaža vertikalnih skladiščnih dvigal in naprav za ravnanje z materialom ter montaža kovinskih konstrukcij (ploščadi, prehodi, podkonstrukcije) in zaščite (ograje, varnostna orodja, mreže).

Tab

Vodilo

Dolgoletne izkušnje v poslovanju in močna kapitalska osnova nam omogočajo doseganje stabilne in trajnostne rasti. V skladu z interesi naših kupcev si nenehno prizadevamo za razvoj in napredek. Dobro usposobljeno osebje in sodobna oprema zagotavljajo uspeh našega podjetja. Naši standardi sistema vodenja kakovosti našim kupcem zagotavljajo storitve visoke kakovosti.

Tab

Poslanstvo

Racionalizacija in optimizacija postopkov je ena najpomembnejših nalog dobrega inženiringa. Zato Dorssen sodeluje z naročniki v vseh fazah projektov, kar omogoča hitrejši razvoj in realizacijo nove investicije, pa tudi obvladovanje kompleksnih problemov obstoječih investicij. Z lastnimi resursi izvajamo vse faze montaže opreme, zagona, testiranja in poskusnega obratovanja. S svojim znanjem vodenja zahtevnih projektov, izkušnjami in kompetencami naši inženirji omogočajo celovit in strokoven pristop k izvedbi investicije, hkrati pa zagotavljajo medsebojno kompatibilnost posameznih tehnoloških sklopov in funkcionalnost objekta kot celote.

Naši največji projekti