Storitve

Home » Storitve
Tab
Tab
Tab
Tab
Tab

Družba Dorssen je specializirana za montažo transportnih sistemov za horizontalni in vertikalni transport blaga v avtomatiziranih skladiščih ter logističnih in distribucijskih centrih.

Racionalizacija in optimizacija postopkov je ena najpomembnejših nalog dobrega inženiringa. Zato Dorssen sodeluje z naročniki v vseh fazah projektov, kar omogoča hitrejši razvoj in realizacijo nove investicije ter obvladovanje kompleksnih problemov obstoječih investicij. Z lastnimi resursi izvajamo vse faze od postavitve novih transportnih linij, izvedbe remontno vzdrževalnih del na obstoječih napravah do storitve zagona, testiranja in poskusnega obratovanja novih sistemov transportne in skladiščne tehnike (IBN).

S svojim znanjem vodenja zahtevnih projektov, izkušnjami in kompetencami naši inženirji omogočajo celovit in strokoven pristop k izvedbi investicije, hkrati pa zagotavljajo medsebojno kompatibilnost posameznih tehnoloških sklopov in funkcionalnost objekta kot celote.

Timsko delo specialistov različnih strok in razvojna naravnanost v vseh poslovnih procesih omogočata visoko strokovno in kakovostno izvedbo del v dogovorjenih rokih ter jamstvo za uspešno izvedbo projektov.

Tab

Montaža transportne tehnike

Dorssen izvaja montažo talne transportne tehnike, obešene transportne tehnike, različnih specialnih rešitev transportne tehnike, ki so prilagojene končnemu naročniku ter montažo strojev in naprav, ki predstavljajo del celotnega transportnega sistema (ovijalci,  zlagalci, razlagalci in podobno).

TRANSPORTNA TEHNIKA ZA TRANSPORT MANJŠIH TOVOROV

Družba med drugim montira sledeče elemente transportne tehnike namenjene manjšim tovorom (škatlice, kartoni in zaboji):

 • valjčne transporterje,
 • tračne transporterje,
 • jermenske transporterje,
 • transporterje z naklonom,
 • gravitacijske transporterje,
 • krivinske transporterje,
 • obračalce,
 • prekladalce med linijami (Umsetzerji),
 • razdruževalce linij (Ausschleuzerji),
 • združevalce linij (Einschleuzerji),
 • dvižne mize ter
 • razna dvigala, ki poskrbijo za vertikalni transport oz. za povezavo transporterjev v različnih etažah.

TRANSPORTNA TEHNIKA ZA TRANSPORT PALET

Montažna transportna tehnika za transport palet zajema naslednje elemente:

 • valjčne transporterje,
 • verižne transporterje,
 • transporterje z naklonom,
 • gravitacijske transporterje,
 • obračalce in obračalne mize,
 • prekladalce med linijami (Umsetzerji) ter
 • dvižne mize.
Tab

Montaža skladiščne tehnike

Dorssen montažo skladiščne tehnike po funkciji ločuje na montažo in postavitev premikajočih skladiščnih dvigal (RBG) ter montažo skladiščnih vozičkov (VW).

Montaža premikajočih skladiščnih dvigal RBG ter pripadajoče infrastrukture zajema:

 • Montažo spodnje vozne tračnice, ki je lahko vijačena ali varjena, odvisno od proizvajalca.
 • Montažo zgornje vodilne tračnice, ki je prav tako lahko samo vijačena ali tudi varjena (odvisno od proizvajalca).
 • Montažo elektrovoda (Stromschiene – Schleifleitung), ki se montira vzporedno s spodnjo tračnico, tako da se premikajoče skladiščno dvigalo lahko napaja z električno energijo.
 • Montažo spremljajočih komponent, ki zajema predvsem opremo za komunikacijo premikajočega skladiščnega dvigala, razno varnostno opremo s končnimi stikali, končne omejevalnike (Pufferji), ipd.
 • Montažo in namestitev dvigal.

Poleg postavitve skladiščnih dvigal RBG družba izvaja tudi montažo skladiščnih vozičkov (VW) za premagovanje daljših razdalj s spremljajočo infrastrukturo ter drugih podobnih elementov.

Tab

Montaža kovinskih konstrukcij in varovalnih ograj

Montaža kovinskih konstrukcij se večinoma izvaja v okviru drugih montažnih del, kar predstavlja konkurenčno prednost našega podjetja, saj lahko naročniku ponudimo celotno storitev. V skladu z željami naših naročnikov lahko ta dela izvajamo tudi samostojno, brez udeležbe v drugih sklopih projekta.

Montažo kovinskih konstrukcij ločimo glede na naslednje elemente:

 • Podesti in druge montažne vmesne kovinske konstrukcije.
 • Prehodi, nadhodi, stopnišča ter druge montažne kovinske konstrukcije, ki omogočajo varen prehod na nasprotno stran linije oz. na poljubno etažo.
 • Podkonstrukcije za potrebe izvedbe transportne tehnike, skladiščne tehnike, proizvodnje, ipd.

Na področju varovalne opreme montiramo varovalne ograje, mreže in priprave, ki preprečujejo dostop do strojev in naprav kot so premikajoča skladiščna dvigala (RBG), ali zagotavljajo varnost delavcev pred potencialnim padcem blaga. Naša družba montira in postavlja tudi mehanske zaščite kot so preprečevalce trka (Ramschutz) in preprečevalce dostopa (Zugangsverhinderer) ter drugo varovalno opremo. Le to po želji naročnika opremimo z varnostnimi stikali, ki v primeru prehoda/vdora javijo napako oz. zaustavijo delovanje sistema.

Naši največji projekti